ФАРАОНИТЕ УПРАВЛЯВАЛИ ЕГИПЕТ


Фараонът


Фараонът притежава цялата земя, на която е абсолютен господар. Учи се да чете, пише, смята, ловува и плува, да се бие и командва още от четири годишен. Жени се на 8-10 години за своя истинска или полусестра, която става велика царска съпруга, но има право и на други жени. Великият Рамзес II е имал 162 деца. Фараонът осъществява връзката между хората и боговете. Той е земно въплъщение на Хор, а след смъртта си се отъждествява с Озирис. Той е превилигерован да царува и след смъртта си, редом до боговете. В текстове от Старото царство се казва, че фараонът се изкачва на небето, редом до звездите. Той е главен жрец и като такъв отговаря за правилното осъществяване на ежедневните ритуали в храмовете, които гарантират благоразположението на боговете към Египет. Ако те не са доволни от даровете могат да накажат страната с бедствия, суша, слаба реколта, болести. Но понеже е невъзможно владетелят да присъства във всеки един храм за ритуалите, той назначава свои заместници - жреци. Като главнокомандващ на армията, фараонът води военни кампании срещу нашественици, както и походи в чужди територии за добиване на ценни материали: злато от Нубия на юг, кедрово дърво и благовонни масла от Ливан и др. Особено важни са постоянните доставки на благовонни масла, които са изключително важни за правилното провеждане на ежедневните ритуали в храмовете. На тридесетгодишнината от управлението си фараонът празнува своя празник Сед (Хебсед). Целта му е обновяване на силите на остаряващия фараон. По време на този празник той пробягва определено разстояние и в общи линии демонстрира физическите си сили. Възможно е корените на този обичай да са в далечните преддинастични времена, когато от племенният вожд се е изисквало да бъде в отлична физическа форма. В противен случай бива ритуално убит и нов вожд заема мястото му. Така празникът Сед може да се приеме за един вид демонстрация за годността на фараона да управлява страната.Обратно на върхаПогребението на фараонаГоре виждате процесия на Менкаура. Отпред вървят оплаквачите, а зад тях вол тегли шейна със саркофага – вид ковчег. Какво ли облекчение са изпитали наследниците на вола, когато египтяните са започнали да използват колела хиляда години по-късно!


Обратно на върхаРамзес II

Рамзес II (познат също като Рамзес Велики) е третият фараон от XIX династия. Често за него се говори като за най-великия, най-прочутия и най-могъщ египетски фараон. Неговите наследници, както и по-късните египтяни го наричат "Великия праотец". В наши дни той е бил смятан за фараона, залят от Червено море, когато Моисей го разтваря при бягството на евреите от Египет. Тъй като се знае, че той е доживял дълбока старост обаче, по-вероятно е това да е бил най-големият му син. Рамзес II е роден около 1303 пр.н.е. Когато е едва на четиринадесет години бива назначен за принц-регент от баща си Сети I. Смята се, че е поел от него трона, когато е бил около 20 годишен и е управлявал Египет от 1279 пр.н.е. до 1213 пр.н.е. или общо за период от 66 години и два месеца според Манетон. Смятало се е, че е живял до 99 годишна възраст, но е по вероятно да е умрял на 90 или 91 години. Рамзес II е чествал рекордните 14 празника Сед, повече от всеки друг фараон. След смъртта си е погребан в гробница в Долината на царете - KV7, по-късно мумията му е преместена в DB320 в Деир-ел-Бахри и е открита през 1881 г. от братята овчари – Ел Расул. В момента мумията на Рамзес II е изложена в музея в Кайро.


Обратно на върха
© Християн Япраков и Константин Петров 2011